Hoření (Maqlú): 2. destička

Festival nahých forem, Karlin Studios, 2.9. 2018

Komorní provedení druhé destičky textu Maqlú.

Foto Marie Zandálková a Fnaf

 

Spálit důkazy. Spálit sebe. 

Série Maqlu zpracovává starobabylonský text, který má 9 destiček: každá performance se zabývá jednou z nich. Jde o rituální ochranný text, jehož cílem je odvrátit nepříznivé okolnosti. Každou destičku pojímám v jiném stylu, odkazuji se na jinou duchovní tradici. Na konci performance mohou diváci spálit nějakou drobnost, která symbolizuje to, čeho se chtějí v životě zbavit. Vždy jde o site specific akci pro konkrétní prostor.