Hoření (Maqlú): 3. destička

Festival Theatrum Mundi, GASK, 22.9. 2018

Foto Robert Carrithers a GASK

 

Spálit důkazy. Spálit sebe. 

Série Maqlu zpracovává starobabylonský text, který má 9 destiček: každá performance se zabývá jednou z nich. Jde o rituální ochranný text, jehož cílem je odvrátit nepříznivé okolnosti. Každou destičku pojímám v jiném stylu, odkazuji se na jinou duchovní tradici. Na konci performance mohou diváci spálit nějakou drobnost, která symbolizuje to, čeho se chtějí v životě zbavit. Vždy jde o site specific akci pro konkrétní prostor.